KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw w ZSP nr 10 w Łodzi

Godziny pracy sekretariatu szkoły 7:30 – 15:30

Przyjęcie ucznia poza elektronicznym systemem naboru.

Zapisu do szkoły ucznia niepełnoletniego dokonują jego rodzice. Uczeń pełnoletni ubiega się o przyjęcie samodzielnie. Uczeń zainteresowany podjęciem nauki składa podanie do dyrektora szkoły, który po analizie dokumentów ucznia i rozmowie z uczniem i jego rodzicami podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły oraz określa warunki przyjęcia dotyczące, m.in. obowiązkowego przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych.

Wypisanie ucznia.

Wypisu ze szkoły ucznia niepełnoletniego dokonują jego rodzice. Po złożeniu podania do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie dokumentów ucznia oraz po przedstawieniu zaświadczenia o możliwości przyjęcia ucznia w innej szkole a także po rozliczeniu karty obiegowej, rodzice ucznia odbierają dokumenty w sekretariacie uczniowskim, po czym uczeń zostaje wykreślony w księdze uczniów. Uczeń pełnoletni może samodzielnie odebrać dokumenty po złożeniu podania do dyrektora szkoły oraz rozliczeniu karty obiegowej, przy czym o fakcie rezygnacji ze szkoły są informowani rodzice tego ucznia.

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

Uczeń dostarcza podanie z prośbą o zwolnienie z zajęć WF do dyrektora szkoły wraz z dołączonym orzeczeniem lekarskim. Dokumenty składa w sekretariacie uczniowskim.
Po zapoznaniu się z dokumentami dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego. O decyzji informowani są rodzice ucznia, uczeń oraz nauczyciele WF.

Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

W celu otrzymania duplikatu świadectwa lub zaświadczenia ukończenia szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie oraz dokonać ustalonej ustawowo opłaty w wysokości 26 zł. Termin oczekiwania na duplikat lub zaświadczenie - do dwóch tygodni.

Duplikat legitymacji szkolnej wydaje sekretariat szkoły, po złożeniu podania, zdjęcia i dokonaniu wpłaty w wysokości 9 zł , w terminie- do tygodnia.

Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się w ciągu trzech dni roboczych, po złożeniu ustnej prośby i podaniu danych ucznia i celu, jakiemu ma służyć.

Stypendia dla uczniów.

Uczniowie zameldowani na terenie Łodzi (pozostali w gminach, zgodnie z miejscem zamieszkania) mogą ubiegać się o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego.

Regulamin i wnioski dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl - edukacja/stypendia i zasiłki szkolne).

Praktyki studenckie

Podjęcie praktyk pedagogicznych przez studentów wyższych uczelni następuje za zgodą dyrektora szkoły, po dostarczeniu skierowania z uczelni, wyznaczeniu opiekuna praktyk oraz podpisaniu umowy pomiędzy opiekunem praktyk a uczelnią.

Dzwonki lekcyjne.

tabelka dzwonków lekcyjnych

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi
odpowiada: Monika Michalik
data: 22-05-2015
wytworzył: Monika Michalik
data: 22-05-2015
data: 22-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1113