KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady naboru

Zasady rekrutacji uczniów

 • Zasady kwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży określa rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty.
 • Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną i prowadzony jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Kandydaci objęci elektronicznym systemem naboru wprowadzają swoje dane do systemu za pośrednictwem macierzystego gimnazjum.
 • Kandydaci z gimnazjów nieobjętych elektronicznym systemem naboru sami zakładają konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl.
 • Zgodnie z terminami wskazanymi w zarządzeniu Kuratora Oświaty w systemie elektronicznego naboru pojawiają się listy osób przyjętych do wybranej szkoły.
 • Po ogłoszeniu list uczniowie składają dokumenty do sekretariatu szkoły.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • dwie fotografie,
 • karta zdrowia,

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do technikum - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie.
Skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi
odpowiada: Monika Michalik
data: 22-05-2015
wytworzył: Monika Michalik
data: 22-05-2015
data: 22-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 993